Jak być innowacyjnym? Czym jest innowacja?
Tego dowiedzieli się uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych podczas projektu współfinansowanego przez ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TRAILS – Mobilnego Laboratoria Innowacyjności i Usług, który odbył się w dniach 26, 28 września w Jeleniej Górze.
Warsztaty te miały na celu pobudzić w uczniach kreatywne podejście do różnego rodzaju problemów. Uczestnicy w ciągu dwóch dni zajęć zdobyli cenne umiejętności. Poznali sposoby na autoprezentacje poprzez Elevator Pitch, nauczyli się mapować myśli, zgłębili tajemnice metody myślowych kapeluszy Edwarda de Bono i praktyczne stosowanie metody Design Thinking, która ma na celu pomóc w generowaniu idei, przygotowaniu pierwszych koncepcji projektowy oraz testowaniu.
Kursanci tworzyli innowacyjne rozwiązania, przeprowadzali analizę stworzonego pomysłu, oceniali jego wartość oraz co najważniejsze prezentowali efekty pracy na forum.
Dla słuchaczy zostały również przygotowane bardzo interesujące atrakcje, mogli skorzystać z drukarek 3D, robotów budowanych z klocków Lego oraz na własnej skórze doświadczyć wirtualnej rzeczywistości.