Na stronie portalu jelonka.com pojawił się artykuł o praktykach zawodowych realizowanych przez uczniów w Rzemiosłach:

Uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze kierunków technicznych brali udział w czterotygodniowej praktyce zawodowej łącznie w szesnastu firmach.

Najliczniejsza grupa odbywała praktykę w jeleniogórskim zakładzie Zorka na kierunku technik technologii drewna oraz technik informatyk. Opiekunowie praktyk w Zorce zwrócili uwagę na zainteresowanie jakie wykazywali praktykanci podczas poznawania procesów produkcyjnych oraz zaznajamiania się z nowoczesnymi technologiami obróbki drewna i materiału drewnopochodnego.(…)”
Zachęcamy do przeczytania całego artykułu na stronie jelonka.com.