14 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej odbyło się otwarcie wystawy pn.” Druga Strona Ulicy”. Autorkami zdjęć były: Aleksandra Caban, Anna Oleksy, Patrycja Sienkowiec i Ewelina Wiśniewska. Pomoc z ramienia szkoły zapewniła p.wicedyrektor Anna Szydłowska-Robak. W wernisażu udział wziął wiceprezes Towarzystwa  im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze Tadeusz Lewandowski. Uczennice wzięły udział w projekcie pod nazwą „Inicjatywa Młodzieży”. Celem projektu było poruszenie problemów społecznych w otaczającym nas życiu.

Uczennice zajęły się problemem bezdomności. W ramach projektu zostały wykonane zdjęcia oraz  film w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze. Za zgodą Prezesa – Bogusława Gałki, autorki mogły wykonać poruszające zdjęcia i nagrać wywiady z bezdomnymi. Ze zdjęć powstała wystawa fotografii o charakterze dokumentalnym, przedstawiająca osoby bezdomne i ich codzienne życiowe troski. Wystawa prezentowana była również w Książnicy Karkonoskiej  a  od 19  grudnia 2015 r. będzie prezentowana  w Centrum M.A.K. , ul. Bankowa 15.

Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz wspierany przez Fundację Obrazy Bez Granic i Centrum M.A.K.