16 maja 2014 roku Prezydent Miasta Jeleniej Góry – Marcin Zawiła wręczył stypendium Paulinie Romańczuk. Nasza absolwentka była wcześniej stypendystką Prezesa Rady Ministrów i dwukrotną stypendystką Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”. Ukończyła ona szkołę z wynikiem 5.19 (średnia z całego cyklu nauczania). Praktyczną część pracy dyplomowej (realizacja artystyczna z zakresu szkła artystycznego i witrażu, plakat oraz aneks z rysunku) obroniła z wynikiem celującym, część ustną egzaminu z historii sztuki zdała z oceną bardzo dobrą. Była wzorową uczennicą, szczególnie zaangażowaną w życie szkoły. Prezentowała własne prace w wystawach szkolnych i pozaszkolnych oraz reprezentowała naszą szkołę na wielu imprezach kulturalnych. Absolwentka nasza po egzaminach maturalnych zamierza studiować w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu lub w Gdańsku.