Grupa uczniów z klasy III LP i IV LP w dniach 27-30 września wzięła udział w plenerze zorganizowanym przez Zespół Szkół we Wleniu im. Świętej Jadwigi Śląskiej.

Młodzież naszej szkoły wraz z wybranymi uczniami szkół gimnazjalnych zrzeszonych w Dolnośląskim Stowarzyszeniu na Rzecz Uzdolnionych realizowała w plenerze prace malarskie i rysunkowe. Inspiracją do tworzenia prac artystycznych były: zarówno historyczna architektura Wlenia, urokliwy kompleks zamkowo – pałacowy w Gródku Wleńskim jak i piękno jesiennej aury.

Plener zakończył się wspólną wystawą i rozdaniem nagród. Mamy nadzieję, że uzdolniona plastycznie młodzież gimnazjalna będzie chciała kontynuować naukę w naszej szkole.