Pomimo pandemii w Naszej Szkole dużo się dzieje. Po wyremontowaniu elewacji czas przyszedł na renowacje wnętrz. Pan Ireneusz Kulikowski – nauczyciel przedmiotów artystycznych zajął się konserwacją dekoracyjnej boazerii. Geometryczna ozdoba złożona z kwadratów i kół  wykonana techniką intarsji od lat tworzyła klimat holu. Teraz dzięki Panu Kulikowskiemu odzyskała dawny blask. Dodatkową dekoracją będą czarne obramowania podkreślające przestrzenność kompozycji. Odnowiony hol nie może się już doczekać podziwiających go uczniów.