Szanowni Państwo,

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrekcja ZSART ogłasza następujące dni wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:
4-5 stycznia,
4 czerwca.