Zdjęcia klasowe w tym roku wykonuje klasa 3 F (grupa II) pod opieką Pana Krzysztofa Zwolińskiego. Zdjęcia wykonywane są na lekcjach wychowawczych wedle załączonego planu.