28 lutego odbyła się promocja naszej placówki w Szkole Podstawowej Nr 15 w Sobieszowie. Naszą szkołę reprezentowali: Anna Juszczyk – Liceum Plastyczne, Weronika Korkosz – Technik fotografii i multimediów, Dawid Latosz – Technik technologii drewna, Mateusz Sekreta – Technik informatyk i Klaudia Magdziarz – Technik organizacji reklamy. Uczniowie opowiadali na czym polega nauka w Naszej Szkole i odpowiadali na pytania zainteresowanych ósmoklasistów oraz uczniów klas trzecich gimnazjum. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie SP 15 z chęcią wypalali pamiatki w drewnie, fotografowali się i dopytywali się uczniów o naukę na kierunkach w Technikum i specjalizacjach w Liceum Plastycznym.