Uchwała nr 5/11/2016

Rady Rodziców  Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego  w Jeleniej Górze

z  dnia 08 listopada 2016 roku

w sprawie

składki wnoszonej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka na rzecz Rady Rodziców ZSRA

w Jeleniej Górze

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 2 ust.1  ustalono co następuję

§1

Przy frekwencji wpłat 100% kwoty należnej w przeliczeniu na ilość uczniów danej klasy, od kwoty pozyskanej, klasa otrzyma zwrot 50% na potrzeby danego oddziału klasowego, a 50% pozostanie do dyspozycji Rady Rodziców;

Wszystkie wpłaty są dobrowolne i w dobrowolnej wysokości

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia