3 i 4 czerwca 2014 odbyła się wycieczka klasy 2 LP do Wrocławia. Celem wyjazdu były warsztaty artystyczne i zwiedzanie Akademii Sztuk Pięknych. Podczas spotkania na ASP kierownik Katedry Ceramiki – Pani Bożena Sacharczuk zaprezentowała nowe pracownie i przybliżała specyfikę poszczególnych kierunków studiów. Uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach szklarskich przygotowanych na sympozjum dla studentów zagranicznych. Z nieukrywaną radością witaliśmy wielu naszych absolwentów, którzy właśnie studiują na ASP we Wrocławiu. Specjalny wykład zakończony brawami, przeprowadził dla naszych uczniów Pan Andrzej Kabat. Następnego dnia oprócz zajęć w ASP młodzież zwiedzała Muzeum Narodowe oraz Ostrów Tumski.