Dnia 6 września br. odbędą się spotkania z rodzicami zgodnie z harmonogramem:
– klasa 1F oraz 1S o godz. 17:00 w auli szkolnej,
– klasa 1DI oraz 1R o godz. 17:30 w auli szkolnej,
– klasa 1LSP o godz. 17:30 w galerii szkolnej,
– pozostałe klasy 2,3 i 4 o godz.17:30 spotkania z wychowawcami w klasach.
Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:30 w auli szkolnej.