SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW  na rok szkolny 2021/2022 wynosi 50 zł. Wpłat można dokonywać :

  • na konto Santander Bank Polska SA: 34 1090 2633 0000 0001 3239 1922
  • u skarbników klas
  • innej formie wybranej przez klasę
  • wychowawców klas

Składki Rady Rodziców przeznaczone są m.in. na:

  • dofinansowanie imprez szkolnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, naukowych odbywających się w naszej szkole,
  • dofinansowanie reprezentowania szkoły na zewnątrz w tym udziału uczniów w konkursach, olimpiadach
  • dofinansowanie promocji szkoły,
  • zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły, wyposażenie szkoły w niezbędne sprzęty, urządzenia oraz poprawę funkcjonalności i standardu bazy szkoły,
  • zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach czy też innych imprezach
  • dofinansowywanie wyjazdów szkolnych.