Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych- jak wygląda i co obejmuje?

| Napisany przez | Kategorie: Dla rodziców, Informacje szkoła, Liceum Sztuk Plastycznych, Rekrutacja, Różne, Wydarzenia Liceum Sztuk Plastycznych, Wydarzenia Szkoła

W Liceum Sztuk Plastycznych obowiązuje egzamin wstępny badający uzdolnienia plastyczne, który obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Jak to wygląda w praktyce?

  •  na egzaminie z rysunku – kandydaci rysują z natury postać siedzącą.  Czas pracy – 1 godzina. Materiały  i narzędzia wymagane: papier z  bloku w formacie A3, ołówki miękkie (od B2 do B6), gumka.
  • na egzaminie z malarstwa – kandydaci malują  martwą naturę złożoną z kilku elementów  barwnych oraz draperii. Czas pracy – 1 godzina. Materiały  i narzędzia wymagane:  papier z  bloku w formacie A3, farby temperowe (plakatówki) lub akrylowe, pędzle
  • na egzaminie z kompozycji przestrzennej kandydaci wykonują kompozycję papierową na zadany temat. Czas pracy – 30 minut. Materiały  i narzędzia wymagane: papier z  bloku w formacie A3, nożyczki, klej do papieru, ołówek

Czas trwania części praktycznej egzaminu z przerwami i omawianiem tematów to około 3 godziny.

  • na egzaminie ustnym ze znajomości zagadnień z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, kandydaci omawiają twórczość swojego ulubionego artysty oraz omawiają charakterystyczne cechy wybranego przez siebie kierunku lub stylu w sztuce.

Czas trwania części ustnej to około 10-15 minut dla jednego kandydata.

Zastosowanie specjalnych warunków sanitarnych:

Kandydaci pracować będą w pracowniach z zachowaniem specjalnych zasad sanitarnych i muszą się do nich stosować. Osoby egzaminowane muszą posiadać maseczki ochronne lub przyłbice, posiadać  jednorazowe rękawice ochronne, nie mogą wymieniać  się narzędziami pracy oraz muszą zachowywać bezpieczną odległość od innych.

EGZAMIN  odbędzie się w dniu: 29 czerwca 2020  o godz. 10.00 w pracowniach artystycznych

Jeżeli kandydat nie może uczestniczyć w egzaminie w podanym terminie (np. z powodu choroby lub kwarantanny) prosimy o poinformowanie nas i ustalenia dodatkowego terminu egzaminu wstępnego.