Regulamin naboru do Liceum Sztuk Plastycznych po szkole podstawowej rok szkolny 2020/2021

| Napisany przez | Kategorie: Liceum Sztuk Plastycznych

Podstawą przyjęcia kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat, do liceum plastycznego w specjalnościach:

  • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: szkło artystyczne,
  • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: snycerstwo.

W Liceum Plastycznym obowiązuje egzamin wstępny badający uzdolnienia plastyczne, który obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Termin egzaminu 05.06.2020 r. godz. 1000-1300 (pracownie plastyczne). 

UWAGA! W związku z zawieszeniem zajęć i zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że egzamin wstępny może odbyć się w innym terminie. Proszę śledzić komunikaty.