klasa 1LSP

| Napisany przez | Kategorie: Plan, Plan Liceum Sztuk Plastycznych

wychowawca: Jakub Kisiel-Kiślański