Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

| Napisany przez | Kategorie: Liceum Plastyczne, Technikum

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W załączeniu znajduje się ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Ulotki w wersji papierowej zostały przygotowane dla wszystkich uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjów, które zostaną przesłane do szkół.

Załączniki:

  1. List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf
  2. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word
  3. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji pdf
  4. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word