TERMINARZ II OKRESU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

| Napisany przez | Kategorie: terminarze

 

 

Lp
Zadania do realizacji
Termin
1. Ferie zimowe 10.02.2020 r. – 23.02.2020 r.
2. Warsztaty feryjne 10.01.2020 r. – 14.02.2020 r.
3. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego 07.02.2020 r.
4. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 07.02.2020 r.
5. Podanie kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych szczegółowych kryteriów przyjęcia do szkoły do końca lutego 2020 r.
6. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu maturalnego części ustnej egzaminu oraz harmonogramu części pisemnej.  04.03.2020 r.

 

7. Dni otwarte szkoły:

 

20.03.2020 r.

03 – 4.04.2020 r.

900 – 1300 pracownie artystyczne i zawodowe

8. Konsultacje plastyczne przed egzaminem wstępnym 14.03.2020 godz.1000-1200
04.04.2020 godz.1000-1200
09.05.2020 godz.1000-1200
pracownie artystyczne LP
9. Sobota z pasją 18.01.2020 godz.1000-1200
14.03.2020 godz.1000-1200
04.04.2020 godz.1000-1200
10. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
IV LP
IV Technikum
11.03.2020 r.
17.03.2020 r.
11. Wywiadówka klas maturalnych
Liceum Plastycznego, Technikum,
17.03.2020 r. g.1730
12. Przerwa wiosenna 09.04–14.04.2020 r.
13. Wywiadówka śródokresowa klas I, II, III Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum  

07.04.2020 r. g.1730

14. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen
IV LP

IV Technikum

25.03.2020 r.

07.04.2020 r.

15. Wystawienie ocen końcoworocznych IV LP 08.04.2020 r.
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. IV LP 08.04.2020 r.
17. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

Liceum Plastyczne (dopuszczenie do egzaminu dyplomowego)

Technikum,

 

08.04.2020 r. g.1410s. 102

21.04.2020 r. g.1410 s.102

18. Obrona prac dyplomowych Liceum Plastyczne: szkło artystyczne i witraż, snycerstwo
Egzamin dyplomowy z historii sztuki:
16.04.2020 r. g.830

17.04.2020 r. g.830

19. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach trzecich-szkoła ponadgimnazjalna. 24.04.2020 r.
20. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych (wręczenie świadectw)
Technikum i Liceum Plastycznego
 

24.04.2020 r. godz. 1300
Aula

21. Praktyki zawodowe klasy III technikum 04-29.05.2020 r.
22. Plener klasy III LP

Zajęcia artystyczne

04-15.05.2020 r.

18-28.05.2020 r.

23. Egzamin maturalny:
– część ustna egzaminu:
– część pisemna egzaminu:

 

Wyniki egzaminu

04 – 21 maja 2020 r.

04 – 22 maja 2020 r.

 

03.07.2020 r.

24. Egzamin wstępny do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 05.06.2020 r. godz. 1000-1300
(piątek)

pracownie artystyczne LP

25. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych po egzaminie kierunkowym do Liceum Plastycznego  

08-09.06.2020 r.

26. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w kl  I, II Technikum i Liceum 14.05.2019 r.
27. Obchody 40-lecia Liceum Plastycznego

 

29.05.2020 r. godz.900
28. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 29.05.2020 r.

12.06.2020 r.

29. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen końcowych 08.06.2020 r.
30. Przeglądy przedmiotów artystycznych – II okres – malarstwo i rysunek (inne zajęcia artystyczne) kl. I, II i kl. III LP 15.06-19.06.2020 r.
31. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowy)
– etap pisemny:
– etap praktyczny tylko dokumentacja
– etap praktyczny pozostałe kwalifikacje (w,wk,dk)
23.06.2020 r.
22.06.2020 r.
22.06 – 09.07.2020 r.
32. Egzamin wstępny uzupełniający do LP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 19.06.2020 r. godz. 900-1200
pracownie artystyczne LP
33. Wystawienie ocen końcoworocznych 19.06.2020 r.
34. Konferencja klasyfikacyjna:
Technikum
Liceum Plastyczne
22.06.2020 r. g. 1510
22.06.2020 r. g. 1410
35. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 g. 1015
boisko szkolne
36. Konferencja plenarna 30.06.2019 r. g. 900

Aula

37. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych Po ukazaniu się zarządzenia kuratora
38. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów
39. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych
40. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów
41. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych
42. Egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego
– ustny
– pisemny
24-25.08.2020 r. g.800
25.08.2020 r. g.900
43. Egzaminy poprawkowe 26.08.-27.08.2020 r.

od g.800

44. Konferencja Plenarna 28.08.2020 r. g.900

Aula

45. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

msza św. w kościele
plac  apelowy

01.09.2020 r.
g.  900
g. 1015