TERMINARZ II OKRESU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

| Napisany przez | Kategorie: terminarze

Lp

Zadania do realizacji

Termin

1. Ferie zimowe 28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.
2. Warsztaty feryjne 28.01.2019 r. – 01.02.2019 r.
3. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego 18.02.2019 r.
4. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 07.02.2019 r.
5. Podanie kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych szczegółowych kryteriów przyjęcia do szkoły do końca lutego 2019 r.
6. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu maturalnego części ustnej egzaminu oraz harmonogramu części pisemnej.  06.03.2019 r.

 

7. Wiosenne warsztaty artystyczne dla gimnazjum – Dzień otwarty 21 Marzec 2019 r.
900 – 1300 pracownie artystyczne i zawodowe
8. Dni otwarte szkoły:

 

29,30.03.2019 r.
9. Konsultacje plastyczne przed egzaminem wstępnym 16.03.2019 godz.1000-1200
13.04.2019 godz.1000-120010.05.2018 godz.1000-1200pracownie artystyczne LP
10. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
IV LPIV Technikum
 

08.03.2019 r.

15.03.2019 r.

11. Wywiadówka klas maturalnych
Liceum Plastycznego, Technikum,
19.03.2019 r. g.1730
12. Przerwa wiosenna 18.04–23.04.2019 r.
13. Wywiadówka śródokresowa klas I, II, III Liceum Plastycznego i Technikum  

09.04.2019 r. g.1730

14. Spotkanie rodziców klas III GIMNAZJUM

Wywiadówka śródokresowa

09.04.2019 r. g.1700

 

09.04.2019 r. g.1800

15. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen
IV LPIV Technikum
 

25.03.2019 r.

03.04.2019 r.

16. Wystawienie ocen końcoworocznych IV LP 08.04.2019 r.
17. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. IV LP 08.04.2019 r.
18. Wystawienie ocen końcoworocznych,

IV D/R, IV F/I

17.04.2019 r.
19. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

Liceum Plastyczne (dopuszczenie do egzaminu dyplomowego)

Technikum,

 

 

12.04.2019 r. g.1410s. 102

 

24.04.2019 r. g.1410 s.102

20. Obrona prac dyplomowych Liceum Plastyczne: szkło artystyczne i witraż, snycerstwo
Egzamin dyplomowy z historii sztuki:
15.04.2018 r. g.830

16.04.2018 r. g.830

21. Egzamin gimnazjalny:
cześć humanistyczna
cześć matematyczno-przyrodnicza
języki obce
 

10.04.2019 r. g.900

11.04.2019 r. g.900

12.04.2019 r. g.900

22. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach trzecich-szkoła ponadgimnazjalna. 26.04.2019 r.
23. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych (wręczenie świadectw)
Technikum i Liceum Plastycznego
26.04.2019 r. godz. 1300
Aula
24. Praktyki zawodowe klasy III technikum 06-31.05.2019 r.
25. Plener klasy III LP

 

Zajęcia artystyczne

06-17.05.2019 r.

 

20-31.05.2019 r.

26. Egzamin maturalny:
– część ustna egzaminu:
– część pisemna egzaminu:Wyniki egzaminu
06 -25.05.2019 r.
06 – 25 maja 2019 r.06 – 23 maja 2019 r.04.07.2019 r.
27. Egzamin wstępny do LP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 31.05.2019 r. godz. 1000-1300
(piątek)pracownie artystyczne LP
28. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych po egzaminie kierunkowym do Liceum Plastycznego  

03-05.06.2019 r.

29. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w kl III Gimnazjum,  I, II Technikum i LP 14.05.2019 r.
30. Piknik edukacyjny z okazji Dnia patrona Stanisława Wyspiańskiego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

31.05.2019 r. godz.900
31. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2019 r.
32. Drugi termin egzaminu gimnazjalnego 03.06.2019 r. g.900

04.06.2019 r. g.900

05.06.2019 r. g.900

33. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen końcowych w kl. III Gimnazjum, I, II, III Technikum i Lic. Plastycznego 31.05.2019 r.
34. Przeglądy przedmiotów artystycznych – II okres – malarstwo i rysunek (inne zajęcia artystyczne) kl. I, II i kl. III LP 03.06-07.06.2019 r.
35. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowy)
– etap pisemny:
– etap praktyczny tylko dokumentacja-etap praktyczny pozostałe kwalifikacje (w,wk,dk)
18.06.2019 r.17.06.2019 r.

 

21.06 – 04.07.2019 r.

36. Egzamin wstępny uzupełniający do LP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 28.06.2019 r. godz. 1000-1300
pracownie artystyczne LP
37. Wystawienie ocen końcoworocznych 14.06.2019 r.
38. Konferencja klasyfikacyjna:
Gimnazjum
Ponadgimnazjalne
Liceum Plastyczne
17.06.2019 r. g. 1325
17.06.2019 r. g. 1510
17.06.2019 r. g. 1410