Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 jest ustalona wg możliwości finansowych każdego z rodziców i jest składką dobrowolną.

Zgodnie z uchwałą RR 5/11/2016

Przy frekwencji wpłat 100% kwoty należnej w przeliczeniu na ilość uczniów danej klasy, od kwoty pozyskanej, klasa otrzyma zwrot 50% na potrzeby danego oddziału klasowego, a 50% pozostanie do dyspozycji Rady Rodziców;

Środki tworzące fundusz Rady Rodziców wydatkowane są m.in na:

  1. zakup pomocy dydaktycznych,
  2. nagrody i dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach,
  3. artykuły biurowe dla Samorządu Uczniowskiego,
  4. nagrody  dla uczniów wyróżniających się w nauce,
  5. wyposażenie szkoły w niezbędne sprzęty, urządzenia oraz poprawę funkcjonalności i standardu bazy szkoły,
  6. zapomogi, zasiłki losowe dla uczniów,
  7. dofinansowanie do imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, naukowych.

Wpłaty  można dokonywać  na poniższy rachunek bankowy

BANK ZACHODNI WBK III 34 1090 2633 0000 0001 3239 1922

(podając imię ,nazwisko ucznia i klasę).

lub wpłacając bezpośrednio u skarbników lub wychowawców klas

Dane do przelewu

Rada Rodziców

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych

im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Cieplicka 34

58-560 Jelenia Góra