W dniach 22 i 23 czerwca odbył się nietypowy plener fotograficzny dla uczniów klasy III LP o specjalności – fotografia. Uczniowie wraz z nauczycielem – artystą plastykiem – Markiem Liksztetem zostali zaproszeni przez dyrekcję Kopalni Gipsu I Anhydrytu w Niwnicach, która sponsoruje naszą szkołę zapewniając gips do prac artystycznych. Młodzież zjeżdżała do kopalni i realizowała zadania w ekstremalnie trudnych warunkach do fotografii.