Szkolny konkurs „Wszechświat – prezentacja multimedialna” był ogłoszony w maju 2015r. dla pierwszych klas ponadgimnazjalnych ZSRA. Wyniki konkursu uczniowie poznali w DNIU PATRONA SZKOŁY – 09. 06. 2015r. i prezentują się następująco: I miejsce – Sebastian Prędkiewicz – 1LP, II miejsce – Aleksandra Koneczna – 1LP, III miejsce – Michał Mazurkiewicz – 1F/I.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję. Zwycięzcom składam gratulacje – organizator konkursu mgr Zofia Młynek.